Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17089
Evidenční číslo: 0033-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 03.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 113 580,00
Cena v Kč vč. DPH: 137 431,80
Zadávací řízení: Výzva č. 13 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, ORP Hranice; k.ú. Přerov, obec Přerov, ORP Přerov; k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, ORP Přerov; k.ú. Obědkovice, obec Obědkovice, ORP Prostějov; k.ú. Krumsín, obec Krumsín, ORP Prostějov; k.ú. Pivín, obec Pivín, ORP Prostějov; k.ú. Žerůvky, obec Bystročice, ORP Olomouc; k.ú. Buk, obec Buk, ORP Přerov - sečení divokého porostu a vodního rostlinstva. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán, uložen na břehové hrany, resp. odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 8 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 4,470 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy