Smlouva: Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 - ČS Božice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17078
Evidenční číslo: 0069-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 270 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 326 700,00
Zadávací řízení: Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 - ČS Božice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD

Název (předmět)

Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 - ČS Božice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci stavební části a návrhu zabezpečovacího systému budovy podávací závlahové čerpací stanice Božice v k.ú. Křídlůvky, obec Křídlůvky, ORP Znojmo, okres Znojmo, povodí Moravy, která je součástí závlahové soustavy „Kanál Krhovice – Hevlín“. Rekonstrukce a obnova bude zaměřena na použití nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost a zabezpečení budovy. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Součástí zadání vypracování projektové dokumentace je také provádění autorského dozoru v rozsahu 24 hodin, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy