Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17068
Evidenční číslo: 663-2022-508207
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 935 170,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 551 555,70
Zadávací řízení: KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem díla je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Mnichov u Lučního Chvojna, části k. ú. Arnultovice u Lučního Chvojna a části k. ú. Luční Chvojno, včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí včetně DKM. Výměra KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna je 612 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy