Smlouva: Smlouva o dílo Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17054
Evidenční číslo: č. 644-2022-520201
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 411 958,80
Cena v Kč vč. DPH: 10 178 470,15
Zadávací řízení: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Název (předmět)

Smlouva o dílo Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánů společných zařízení podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černíč.
Obecní rybník R1
Jedná se o realizaci průtočné čelní údolní nádrže se zemní homogenní hrází. V rozsahu zátopy a hráze bude provedeno odtrubnění stávající zatrubněné vodoteče. Hráz bude se šířkou v koruně 3,5 m, délka 61,0 m, návodní svah ve sklonu 1:3,5 a vzdušný svah 1:2,2. Funkční objekty budou tvořit požerák se spodní výpustí, umístěný v trase toku napojený na odtrubněné koryto a bezpečnostní přeliv situovaný k pravobřežnímu zavázání hráze. V místě zatrubněného přítoku do rybníku bude umístěn železobetonový vtokový objekt.
Polní cesta C6
Vedlejší polní cesta C6 se odpojuje ze stávající místní komunikace C7 a je ukončena na hranici pozemku p.č. 3049. Polní cesta je navržena v kategorii P4,5/30 se štěrkovým krytem. V místě napojení na místní komunikaci C7 je navržen asfaltobetonový kryt. V km 0,0045 je navržen přejezdný žlab. V průběhu cesty jsou z důvodu podélného sklonu většího než 6% navrženy svodné žlábky.
Polní cesta C16
Doplňková polní cesta C16 se odpojuje z polní cesty C6 a je ukončena na hranici pozemku p.č. 3042 v místě napojení na korunu hráze rybníka R1. Polní cesta je navržena v šířce 3,5 m s travnatým krytem v celé délce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy