Smlouva: Smlouva o dílo č. 0036-D1-22-206 PD na opravu VN Chyjice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17051
Evidenční číslo: 0036-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 205 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 248 655,00
Zadávací řízení: PD na opravu VN Chyjice

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 0036-D1-22-206 PD na opravu VN Chyjice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení udržovacích prací – oprava nádrže, které by měly spočívat v odbahnění nádrže, zpevnění (stabilizaci) jejich břehů (svahů nádrže), pročištění přítoku do nádrže v délce cca 100 m a opravě betonových objektů (bezpečnostní přepad, opevnění na bezpečnostním odpadu a betonové čelo na výtokovém potrubí), případně nutné kácení, vše v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nedílnou součástí je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na udržovacích pracích. Jedná se o lokalitu v k. ú. Chyjice, obec Chyjice, ORP Jičín, okres Jičín, povodí Labe. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a vodní nádrže v celkové délce HOZ 0,100 km a plochy VN 0,3145 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy