Smlouva: Smlouva o dílo - Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17049
Evidenční číslo: 661-2022-541201/SPU 269287/2022
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 510 898,28
Cena v Kč vč. DPH: 1 828 186,92
Zadávací řízení: Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v Podbezdězí

Schválil / podepsal

LBK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k. ú. Žďár v Podbezdězí na parcelách KN 1998, 1975 a 1995. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Před výsadbou bude provedeno kosení. Bude vysazeno 234 ks stromů a 517 ks keřů. Oplocení o celkové délce 1035 m. Předmětem zakázky je i 3-letá následná péče o porost.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy