Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 2"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17042
Evidenční číslo: 0034-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 275 804,00
Cena v Kč vč. DPH: 333 722,84
Zadávací řízení: Výzva č. 11 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 2

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 2"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Ostřetín, Bořice, Podbor, Hrochův Týnec, Čankovice, Blížňovice, ORP Holic, Chrudim, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva průtočných profilů HOZ. Posečený porost bude vyhrabán a uložen podél vrchních hran a poté zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na pěti objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 6,595 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy