Smlouva: Smlouva o dílo číslo 642-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17030
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 159 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 822 874,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 642-2022-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrbov u Lhenic, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM. Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny v dubnu roku 2018 v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a 3 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o území v územní působnosti Městyse Lhenice. Celková výměra katastrálního území Hrbov u Lhenic je 553,0230 ha. Do obvodu pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území. Výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených je 549,4741 ha. U pozemků, které nebudou vyžadovat řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, bude obnoven soubor geodetických informací. V katastrálním území je platná digitální katastrální mapa (DKM). Plán společných zařízení bude plně vycházet z platného územního plánu a zpracované studie odtokových poměrů území. Výsledné mapové dílo bude zpracováno dle schváleného návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy