Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17021
Evidenční číslo: 633-2022-514204
Datum uzavření smlouvy: 25.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 672 588,12
Cena v Kč vč. DPH: 16 543 831,62
Zadávací řízení: Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Jedná se o novou výstavbu dvou na sebe navazujících polních cest. Celková délka budovaných cest je 2 836,37 m. Povrch vozovek bude z asfaltobetonu 1331,84 m a štěrku 1 504,53 m. Součástí realizace bude také oprava propustku, sjezdy na okolní pozemky a výhybny. V rámci ozelenění bude vysázeno 36 ks dřevin.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy