Smlouva: Přepracování části schváleného PSZ KoPÚ Bolešiny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1696
Datum uzavření smlouvy: 09.02.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 235 950,00

Název (předmět)

Přepracování části schváleného PSZ KoPÚ Bolešiny

Stručný popis

Předmětem plnění je přepracování části PSZ KoPÚ Bolešiny, který byl zpracován a schválen v rámci KoPÚ Bolešiny. Obec Bolešiny požádala ve smyslu § 12 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů o přepracování části schváleného PSZ, a to ve smyslu doplnění dalších technických opatření v zájmovém území. Pobočka Klatovy přezkoumala požadavek obce a posoudila jej jako účelný.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy