Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - VN1 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a Vypracování PD - IP4b a výhybny u HC2 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16942
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 583 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 705 430,00
Zadávací řízení: Vypracování prováděcí PD - VN1 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a Vypracování PD - IP4b a výhybny u HC2 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - VN1 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a Vypracování PD - IP4b a výhybny u HC2 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), včetně vyřízení vodoprávního povolení a stavebního povolení pro:
a) VN1 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu,
b) IP4b a výhybny u HC2 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy