Smlouva: Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace Kanál Krhovice-Hevlín, Náhon N2 - měření - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16938
Evidenční číslo: 0042-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 75 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 90 750,00
Zadávací řízení: Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N2 – měření PD

Název (předmět)

Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace Kanál Krhovice-Hevlín, Náhon N2 - měření - PD

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby na kompletní dodávku a montáž měřícího zařízení (ultrazvukového průtokoměru) s dálkovým přenosem měřených dat na dispečink Povodí Moravy, s.p. v profilu koryta Náhonu N2 na HZZ Kanál Krhovice – Hevlín. Měřící zařízení může vykazovat povolenou odchylku max do 10%. Zpracována projektová dokumentace bude včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ). Vypracováním PD bude řešeno zabezpečení měření odběru povrchových vod na HZZ Kanál Krhovice - Hevlín a jeho přenos na dispečink Povodí Moravy, s.p. v Brně, dle požadavku Ministerstva zemědělství ČR.
Součástí zadání vypracování projektové dokumentace je také provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta.
Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (příloha č. 4).
Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy