Smlouva: Smlouva o dílo - Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16933
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 407 647,65
Cena v Kč vč. DPH: 6 543 253,66
Zadávací řízení: Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Zájmové území se nachází jihovýchodně od zastavěné části obce Vranín na levém břehu toku Vranínského potoka. VN1 bude sloužit k zadržování vody v krajině, k retenci a zlepšení hydrologické situace. Bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny. Bude vybudována obtoková, částečně zahloubená nádrž, hráz údolného a bočného typu. Hloubka vody v patě návodního líce bude 1,8 metrů. Délka hráze 305,5 metrů, délka volné hladiny 183,0 metrů, nejnižší kóta nádrže 476,20 m n. m. Plocha při hladině zásobní je 12 740 m2. Objem vody při hladině zásobní 11 230 m3. Stavba bude členěna na objekty: práce v zátopě, hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv - průleh, odběrný objekt a potok, tůně, sadové úpravy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy