Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16925
Evidenční číslo: 575-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 946 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 774 660,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pístina

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Pístina včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 991 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy