Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16878
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 895 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 082 950,00
Zadávací řízení: Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve smyslu opravy účelové komunikace na pozemku parcelní číslo 846 v katastrálním území Mnichov pod Pradědem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy