Smlouva: Smlouva o dílo: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16846
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 421 000,43
Cena v Kč vč. DPH: 15 029 410,52
Zadávací řízení: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Realizace SZ Košatka n. O. – polní cesta C5 (2. část)“, která byla zahrnuta do realizace SZ navržených v Komplexních pozemkových úpravách Košatka nad Odrou ke zpřístupnění pozemků, čímž dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků, a k potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě v CHKO Poodří. Výsadbou doprovodné zeleně dojde ke zvýšení ekologické krajiny.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy