Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 1"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16836
Evidenční číslo: 0020-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 593 264,00
Cena v Kč vč. DPH: 717 849,44
Zadávací řízení: Výzva č. 3 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko – část 1

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 1"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Hrobice, Srch, Němčice n. L., Ráby, Studánka, Spojil, Staročernsko, Černá za Bory, Holice v Čechách, Nové Jesenčany, ORP Holice, Pardubice, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Vyhrabaná biomasa bude uložena podél vrchních hran a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. U objektu SO 2 dojde navíc k odstranění napadaných větví z profilu HOZ. Veškerá dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na dvanácti objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 11,398 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy