Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16834
Evidenční číslo: 0022-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 230 669,50
Cena v Kč vč. DPH: 279 110,10
Zadávací řízení: Výzva č. 4 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Mladoboleslavsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Židněves, Plazy, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Svijany, ORP Mladá Boleslav, Turnov, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Posečený porost bude z průtočných profilů vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Na všech objektech bude provedena pouze jedna seč, mimo objekt SO 1, kde budou seče dvě. Dále dojde na objektech SO 1 a SO 3 k odstranění ojedinělých křovin a napadaných kmenů stromů a větví z profilů HOZ. Dřevní hmota bude nevyužitelná a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na čtyřech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 3,715 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy