Smlouva: Smlouva o dílo - JPÚ Jesenice u Prahy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16830
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 95 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 114 950,00
Zadávací řízení: JPÚ Jesenice u Prahy

Název (předmět)

Smlouva o dílo - JPÚ Jesenice u Prahy

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Jesenice u Prahy, a to včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka bude zadána formou přímého zadání dodavateli GEPARD spol. s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 61499552.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy