Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při realizaci polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16828
Evidenční číslo: 483-2022-505203
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 171 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 207 515,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při realizaci polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je řádný výkon technického dozoru stavebníka a dalších investorsko–inženýrských činnosti ve výstavbě při Realizaci polních cest VC12-R a VC20-R v k. ú. Sedlo u Číměře v souladu s projektovými dokumentacemi, se smlouvami o dílo se zhotoviteli staveb, při dodržení všech právních předpisů vztahujících se k provedení staveb. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí veškerých služeb k řádnému zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka na výše uvedené stavbě, a to po celou dobu jejího trvání (rozumí se i v případě jejího prodloužení, jehož zavinění neleží na straně zadavatele) a zabezpečení a vyřízení případných reklamací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy