Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Olomouc a Šumperk"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16827
Evidenční číslo: 0024-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 116 192,00
Cena v Kč vč. DPH: 140 592,32
Zadávací řízení: Výzva č. 5 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba HOZ Olomouc a Šumperk

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Olomouc a Šumperk"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytováni služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Řepčín a Hejčín, obec Olomouc, ORP Olomouc; k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ORP Olomouc; k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ORP Olomouc; k.ú. Krakořice, obec Šternberk, ORP Šternberk; k.ú. Mladeč, obec Mladeč, ORP Litovel; k.ú. Rapotín, obec Rapotín, ORP Šumperk - sečení divokého porostu a vodního rostlinstva. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán, uložen na břehové hrany, resp. odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 6 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 2,738 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy