Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16815
Evidenční číslo: č. 511-2022-520202
Datum uzavření smlouvy: 24.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 549 571,19
Cena v Kč vč. DPH: 7 924 981,14
Zadávací řízení: Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Jedná se o výstavbu nové polní cesty VC14 v kategorii P4,0/30 s asfaltobetonovým povrchem včetně odvodnění. Polní cesta VC14 se nachází severním směrem od obce Úhořilka a navazuje na stávající místní komunikaci v obci v km 0,000 na začátku úseku a ukončena je v místě křížení polních cest HC2, HC5 a DC7 ve směru na Kochánov. Délka navržené polní cesty je 621,3 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy