Smlouva: SoD - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16796
Evidenční číslo: 460-2022-521101
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 525 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 635 250,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa

Název (předmět)

SoD - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „PD“), včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) a zajištění autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) při provádění stavby vybraných prvků plánů společných zařízení po ukončených jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy