Smlouva: Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16795
Evidenční číslo: 508-2022-505202
Datum uzavření smlouvy: 21.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 70 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 84 700,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění koordinátora BOZP v rámci stavby „Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k. ú. Malčice“. Příkazní smlouva se vztahuje k zadávacímu řízení: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice - Systémové číslo VZ: P22V00001309.
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice je v registru smluv uveřejněna samostatně - Cena v Kč bez DPH: 220 000,00; Cena v Kč vč. DPH: 266 200,00.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy