Smlouva: Objednávka k Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH).

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16792
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 284 628,00
Cena v Kč vč. DPH: 344 399,88
Zadávací řízení: Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH).

Název (předmět)

Objednávka k Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH).

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

SPÚ bude realizovat projekty na ochranu přírody a adaptaci na klimatické změny, a to s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále také „NPO“).
Pro úspěšné zařazení projektu do NPO je nutné doložení skutečnosti, že projekt splňuje zásadu DNSH. Uplatňování zásady DNSH pro NPO vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU. Legislativní rámec dodržování zásady DNSH zahrnuje:

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy