Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16789
Evidenční číslo: 479-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 760 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 339 660,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Čížkrajice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, zastavěné území místní části Boršíkov, Chvalkov, několika samot, zemědělského areálu a velkých lesních komplexů v severní, západní a jižní části k.ú. Do obvodu KoPÚ jsou zahrnuty některé lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Předpokládá se návrh malé vodní nádrže a pěti tůní - revitalizace zatrubněného vodního toku. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 434 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy