Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací - PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16772
Evidenční číslo: 381-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 425 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 724 734,00
Zadávací řízení: PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací - PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS) v rozsahu nezbytném pro realizaci společných zařízení z důvodů stavby Obchvatu Nové Paky, dle schváleného návrhu pozemkových úprav. Jedná se projektovou dokumentaci pro stavby třinácti polních cest o celkové délce 7184 m, dvou poldrů o celkové výměře 14360 m2 a jednoho biokoridoru o délce 453 m. Součástí projektové dokumentace ke každé stavbě bude i podrobný geotechnický průzkum, zajištění povolení stavebního úřadu na stavby dle projektové dokumentace a následně i provádění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy