Smlouva: Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Starkoč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16758
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 64 116,00
Cena v Kč vč. DPH: 77 580,36
Zadávací řízení: Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Starkoč

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Starkoč

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v místech navržených vodohospodářských a protipovodňových opatření a v trasách hlavních cest, kde je třeba zjistit možnost zasakování, v rozsahu min 11 sond.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy