Smlouva: Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16752
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 245 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 296 450,00
Zadávací řízení: Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Název (předmět)

Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR je zpracování změny části plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, jedná se o vyhotovení změny PSZ KoPU Ruda, a to změnu PSZ – návrh vodní nádrže, vyhotovení dokumentace technického řešení, provedení podrobného geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy