Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16745
Evidenční číslo: 0018-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 138 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 167 222,00
Zadávací řízení: Výzva č. 1 k podání nabídek v kategorii A2-HK: Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Pouchov, Plotiště nad Labem, Vilantice, Libřice, Králova Lhota, Zájezd u České Skalice, Olešnice u Červeného Kostelce, Třebechovice pod Orebem, Dubenec, obec Hradec Králové, Vilantice, Libřice, Česká Skalice, Červený Kostelec, Třebechovice pod Orebem, Dubenec, ORP Hradec Králové, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů otevřených kanálů HOZ a HZZ. U objektu SO 2, SO 9 a SO 11 dojde navíc k odstranění drobných křovin, náletů a výmladků, které rostou z průtočného profilu. Veškerá dřevní hmota bude neupotřebitelná a bude zlikvidována společně s vyhrabanou biologickou hmotou vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na šestnácti objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) a hlavních závlahových zařízeních (HZZ) v celkové délce 6,623 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ a HZZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy