Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16744
Evidenční číslo: 0021-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 475 328,04
Cena v Kč vč. DPH: 1 785 146,93
Zadávací řízení: Výzva č. 2 k podání nabídek v kategorii C4-CB: Údržba HOZ Roudné

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací na čtyřech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v k.ú. Roudné, obec Roudné, ORP České Budějovice, povodí Vltavy. Udržovací práce se budou provádět v celkové délce 2,630 km. Bude provedeno pokosení vodního rostlinstva, odstranění stromů a křovin. Pokosený porost bude z průtočných profilů vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno čištění profilů HOZ od nánosu sedimentu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy