Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky, Třebětice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1673
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 405 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 120 050,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky, Třebětice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střílky v rozsahu cca 652 ha a k.ú. Třebětice v rozsahu cca 607 ha , včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Tato veřejná zakázka je dělená na části. Seznam uchazečů, případně subdodavatelů je uveden v záložce Veřejné dokumenty

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy