Smlouva: Smlouva o dílo KoPÚ Krucemburk - aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16725
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 146 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 176 660,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo KoPÚ Krucemburk - aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo s názvem „KoPÚ Krucemburk – aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků“, spočívající zejména ve zhotovení a dodání aktualizace návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krucemburk („KoPÚ“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy