Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění provedeno dne 14.6.2022)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16724
Evidenční číslo: 443-2022-508204
Datum uzavření smlouvy: 09.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 330 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 399 300,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty (opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění provedeno dne 14.6.2022)

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci prvků schváleného plánu společných zařízení biokoridorů LBK 4.1, 4.2, 4.3 a interakčních prvků IP 1, 2.1, 2.2, 3 v rámci KoPÚ v k. ú. Nové Kopisty. Provedení autorského dozoru podle projektové dokumentace. Realizace LBK a IP je plánována jako projekt v rámci NPO (Národní plán obnovy).
Na zakázku budou s jedním zhotovitelem uzavřeny dvě smlouvy o dílo:
- na zhotovení projektové dokumentace;
- na provedení autorského dozoru projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy