Smlouva: SoD PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16723
Evidenční číslo: 439-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 588 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 711 480,00
Zadávací řízení: PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota

Název (předmět)

SoD PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby, včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci vodního díla a včetně zajištění povolení stavby.
Navržené objekty v k.ú. Tvarožná Lhota:
LBC Rybník s VN1
VC7-R s IP1
LBK8

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy