Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16721
Evidenční číslo: 429-2022-521101
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 121 000,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Sušice u Přerova, včetně laboratorních zkoušek, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen „DTR“) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Sušice u Přerova.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy