Smlouva: Smlouva o dílo - PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16709
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 683 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 827 519,00
Zadávací řízení: PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach

Název (předmět)

Smlouva o dílo - PD pro realizaci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach. Jedná se o realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků a to o realizaci/rekonstrukci cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach , včetně provedení autorského dozoru při stavbě cest. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro stavební povolení (včetně vyřízení stavebního povolení) a provedení stavby, soupis prací, výkaz výměr, vedlejší a ostatní náklady budou zpracovány v rozsahu vyplývajícím z vyhl. č. 230/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy