Smlouva: Smlouva o dílo č. 351-2022-514201 na zpracování projektové dokumentace vč. podrobného geotech. průzkumu na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16696
Evidenční číslo: 351-2022-514201
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 342 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 413 820,00
Zadávací řízení: PD a AD na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 351-2022-514201 na zpracování projektové dokumentace vč. podrobného geotech. průzkumu na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavby (DSP, DPS), vč. provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu společného zařízení navrženého v rámci schváleného PSZ a KoPÚ v k.ú. Dohalice s názvem R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy