Smlouva: Příkazní smlouva - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16503
Evidenční číslo: 197-2022-537207
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 79 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 95 590,00
Zadávací řízení: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Název stavby: Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, odvodňovací příkop OP1 se souvisejícím propustkem, Mšeno, Skramouš
Popis stavby: Rekonstrukce, případně výstavba polní cesty HPC3 včetně odvodňovacích prvků a výsadby doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí. Parametry cesty: P 5/30, od staničení 0,625 km P 3/30, délka polní cesty HPC3 – 831 m. Komunikace je navržena ze štěrkodrti mocnosti 300 mm, štěrkodrť bude překryta penetračním makadamem mocnosti 100 mm. Celá konstrukce bude uzavřena dvojnásobným živičným nátěrem. Současně dojde ke stavbě ochranného odvodňovacího příkopu OP1 včetně propustku. Při stavbě HPC3 dojde ke křížení IS: vodovod DN50 - SV a.s. a nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce a.s.

Stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)
SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3
SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš
SO 303 - Propustek u OP1 – hradí město Mšeno
SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy