Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - polní cesta HC8-R v k.ú. Kvasetice u Květinova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16483
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 237 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 287 375,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - polní cesta HC8-R v k.ú. Kvasetice u Květinova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně provedení geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby polní cesty HC8-R v k.ú. Kvasetice u Květinova.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy