Smlouva: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1644
Datum uzavření smlouvy: 16.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 676 650,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 028 747,00

Název (předmět)

Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá

Stručný popis

Celková výměra pozemků řešených i neřešených v k.ú. je 645 ha.

Výměra pozemků neřešených: 2,25 ha


Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění pozdějších předpisů a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2012). Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2 a).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy