Smlouva: Smlouva o dílo: Zpracování PD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16377
Evidenční číslo: 232-2022-541201 / SPU 131822/2022
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 326 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 395 065,00
Zadávací řízení: Zpracování PD a zajištění AD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Zpracování PD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Suchý poldr navržený za účelem snížení negativních účinků povrchového odtoku z lokálních přívalových srážek, popřípadě povodňové vlny ze sousedního výše položeného k.ú. Loučky u Turnova.
Jedná se o suchý poldr s navrženým objemem 19 400 m3 se sdruženým objektem pro regulované vypouštění, který je rozdělen na dvě části. Pro převedení normální hladiny je navržen betonový požerák se dvěma dlužovými stěnami, který je součástí přední stěny (směrem do zátopy) sdruženého objektu. Jako druhá část, pro převedení maximálních průtoků, je navržen železobetonový přeliv v kombinaci s rámovým propustkem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy