Smlouva: Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16376
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 16 498 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 19 962 580,00
Zadávací řízení: Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků

Název (předmět)

Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podložím zemní hráze (SO 01) vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (ORN Lichnov II), zejména na pravé straně od sdruženého objektu dotěsněním podloží, tj. provedením sanačního opatření před návodní patou hráze, spočívající v provedení zářezu až pod úroveň skalního podloží a zavázání/napojení těsnicího prvku hráze (předloženého těsnicího koberce) do skalního podloží včetně provedení injekční clony z betonového bločku v celé délce zářezu (sanačního opatření), tj. v délce cca 112 m vpravo a cca 56 m vlevo od osy sdruženého objektu.
Předmětem plnění je také těžení zemin pro nový těsnící prvek v zemníku Z3, který se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od hráze ORN Lichnov II, a proto jsou navrhované konstrukce stavby členěny takto:
SO 01.1 Zemní hráz - Sanace průsaků a SO 01.2 Zemní hráz - Zemník Z3.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro provádění stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“ vypracovaná společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526 pod zakázkovým číslem 020021A v listopadu 2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy