Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16361
Evidenční číslo: č. 1562-2021-520201
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 466 132,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 824 019,72
Zadávací řízení: Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Jedná se o realizaci doplňkové polní cesty DC18 (parcela č. 1009) s travním povrchem a pěti navazujících mezí (parcely č. 672, 677, 676, 681 680) pro snížení erozního smyvu ze zemědělských ploch. Délka navržené polní cesty je 708,4 m a je navržena v kategorii P3,5/20. Součástí realizace je pět mezí, kde se předpokládá odtěžení figury pro štěrkový pás doplněný o separační geotextilii, dále pak provedení tělesa meze ze zeminy a podorničí s finálním rozprostřením ornice a následným osázením dle navržených vegetačních úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy