Smlouva: SoD - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16265
Evidenční číslo: 158-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 31.03.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 797 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 965 096,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady

Název (předmět)

SoD - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Lovčice u Kyjova, trať Novosady o rozloze 26 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh JPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy