Smlouva: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16148
Evidenční číslo: 119-2022-525202
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 395 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 477 950,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice

Název (předmět)

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

1. část plnění
Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební a vodoprávní povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů, provedení potřebného zaměření a provedení inženýrsko-geologického průzkumu.
2. část plnění
Vyřízení příslušného pravomocného stavebního a vodoprávního povolení
pro objekty uvedené v 1. části plnění.
3. část plnění
Výkon autorského dozoru projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy