Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stebno u Dubic a Suchá u Stebna

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1610
Evidenční číslo: 415-2015-508101
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 109 295,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 342 247,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stebno u Dubic a Suchá u Stebna

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stebno u Dubic a Suchá u Stebna

Schválil / podepsal

Ing. Pavel Pojer_Větrovec

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stebno u Dubic a v katastrálním území Suchá u Stebna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy