Smlouva: Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ Kanál K5

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15950
Evidenční číslo: 0106-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 14.01.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 777 776,20
Cena v Kč vč. DPH: 941 109,20
Zadávací řízení: Část 1 - Zajištění provozu HZZ - Kanál K5

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ Kanál K5

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění provozu staveb k závlaze pozemků na stavbě vodního díla HZZ v k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav, spočívající v zajištění spolehlivého a bezpečného provozu hlavních závlahových zařízení sloužících k dodávce závlahové vody z řeky Dyje odběrným objektem v ř. km 28,549 do otevřeného kanálu K5 a následně do zprivatizované závlahové čerpací stanice ČSZ 41 a dále trubními úseky kanálu K5 do vodního toku – PB přítoku Okresní svodnice, IDVT 10186680. V rámci zajištění provozu a údržby budou prováděny zejména následující činnosti:
- Servis pohyblivých mechanismů
- Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu objektů
a zařízení HZZ
- Příprava a zprovoznění otevřeného a trubního úseku kanálu K5
před závlahovou sezónou
- Vedení provozního deníku
- Zprovoznění závlahového kanálu
- Zazimování otevřeného a trubního úseku kanálu K5 po závlahové
sezóně
- Odstranění nánosů v závlahovém kanálu (nad 10 cm) + vtokový objekt
- Odstraňování náletových dřevin z břehů kanálu
- Sečení břehů kanálu
- Nátěry kovových konstrukcí na objektech závlahového kanálu

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy