Smlouva: Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ Kanál K6

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15918
Evidenční číslo: 0109-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 03.01.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 217 056,00
Cena v Kč vč. DPH: 262 637,76
Zadávací řízení: Část 2 - Zajištění provozu HZZ - Kanál K6

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu HZZ Kanál K6

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění provozu staveb k závlaze pozemků na stavbě vodního díla HZZ v k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, spočívající v zajištění spolehlivého a bezpečného provozu hlavních závlahových zařízení sloužících k dodávce závlahové vody. Kanál K6 je součástí závlahové soustavy Hodonín – Lanžhot. Jeho hlavním účelem je nadlepšování průtoku ve vodním toku Kyjovka, IDVT 10100029, který je ve správě Povodí Moravy, s. p., pro účely sezónního zavlažování. Voda do Kanálu K6 je odebírána z vodního toku Teplý Járek, IDVT 10200420, ve správě Lesů ČR, s.p. Zajištění provozu se týká pouze stavidla u zaústění do Kyjovky, zbývající stavidla na VT obsluhují pracovníci Lesů ČR, s.p. – Lesní závod Židlochovice. Stavidlo musí být trvale otevřeno, mimo období povodňového stavu v Kyjovce. V rámci zajištění provozu a údržby budou prováděny zejména následující činnosti:
- Kontrola a servis pohyblivých mechanismů na stavidle na
výustním objektu
- Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu objektů
a zařízení HZZ
- Odstranění nánosů kolem výpustního objektu ZK
- Odstraňování náletových dřevin ze břehů ZK do 40 m²
- Sečení travního porostu kolem výpustního objektu
- Nátěry kovových konstrukcí na stavidle
- Vedení provozního deníku

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy