Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v Bynovci

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15913
Evidenční číslo: 1616-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 03.01.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 050 165,47
Cena v Kč vč. DPH: 18 210 700,22
Zadávací řízení: Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec

Název (předmět)

Smlouva o dílo na realizaci společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v Bynovci

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Stavební práce v rámci rekonstrukce vodní nádrže s hrázní cestou, realizace ochranného průlehu s doprovodnou výsadbou a odvodňovacím příkopem a realizace protierozní cesty s odvodněním v k.ú. Bynovec.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy